Yin Yoga

(Please scroll down for English.)

Yin Yoga verwijst naar een yogastijl, waarbij houdingen (asanas) vastgehouden worden voor een korte periode van 3 tot 5 minuten per houding. In plaats van het concentreren op de spieren bij de meeste yoga stijlen, het doel van Yin Yoga is het langzaam maar zeker laten zinken in de desbetreffende pose. Vervolgens ontspannen je spieren en zullen ze één worden met de zwaartekracht. Hoe langer iemand blijft in een houding, des te meer Yin Yoga de verbinding tot stand brengt tussen het weefsel en de spieren.

Wat betekent Yin Yoga?
Yin Yoga is extreem meditatief, met een verschillende psychische benadering wat ook meer te vinden is in de diverse Yang Yoga stijlen. Door je te concentreren op je ademhaling, zorg je ervoor dat je snel vooruitgang zal boeken met het regelmatig beoefenen.
Wanneer je meer Yang stijlen, zoals Ashtanga of Vinyasa Flow beoefent, zal het hiernaast volgen van Yin Yoga een gunstige aanvulling zijn om de Yang stijlen te perfectioneren.

Ondanks het feit dat Yin Yoga langzaam wordt uitgevoerd, is het uitdagend op haar eigen wijze. Fysiek gezien zal het de mate van iemands flexibiliteit beïnvloeden, wat ook gunstig effect zal hebben op oudere leeftijd. Psychologisch gezien zal het iemands geduld op de proef stellen en iemand uitdagen zijn ademhaling op zo’n manier te gebruiken, dat het bevorderend is voor het praktiseren.

Fysieke en psychologische voordelen van Yin Yoga:

– Minder stress ervaren
– Geest en lichaam komen meer in balans
– Het helpt bij psychosomatische klachten, zoals migraine
– Beter kunnen slapen
– Beter in de lotushouding kunnen verkeren tijdens het mediteren
– Mobiliteit verbeterd
– Flexibiliteit verbeterd
– Uithoudingsvermogen verbeterd
– Een aangename aanvulling op de Yang Yoga lessen

Yin Yoga Lessen
Tenzij anders gespecificeerd, zijn al onze klassen geschikt voor alle niveaus. Yin Yoga is geschikt voor iedereen die op zoek is naar een inspirerende yoga klas.

Intensiteit niveau:

*****

Bekijk ons rooster voor de Yin Yoga lessen!


English

Yin Yoga refers to a style of yoga in which postures are held for minutes at a time, 3-5 minutes at a time in most group classes. Rather than engaging muscles as in other styles of yoga, the emphasis with Yin is settling into the posture, and then allowing the muscles to go passive, surrendering to gravity. The longer one stays in the stretches, the more that Yin Yoga can target the connective tissue and fascia.

What does Yin Yoga mean?
Yin Yoga is extremely meditative, with a different kind of physical approach than what is found in more Yang styles of yoga. By staying centered on the breath, the student is able to progress rapidly with regular practice. If you regularly practice more Yang styles of yoga such as Ashtanga or Vinyasa Flow, Yin Yoga gives a great complement to your practice, helping to give you a better Yang practice.

Despite being slow-paced, Yin Yoga is challenging in its own way. Physically, it challenges the limits of your flexibility, which also serves the student well as they age. Psychologically, it challenges the limits of the student’s patience, challenging them to use their breath in an intelligent way to further their practice.

Physical and Psychological Benefits of Yin Yoga:

– Lowered stress levels
– Balancing to mind and body
– Help with psychosomatic conditions such as migranes
– Better sleep
– Better ability to sit for meditation
– Increased mobility
– Increased flexibility
– Release of fascia throughout the body
– Better stamina
– An improved Yang practice

Yin Yoga Lessons
Unless otherwise specified, all classes are suitable for all levels of yoga experience. Yin Yoga is suitable for everyone who is looking for an inspiring yoga class.

Intensity level:

*****

Check out our Yin Yoga classes!