Vragen

(Please scroll down for English)

Hoe moet ik reserveren?

Reserveren is nooit nodig. Graag komt 15 minuten vroeg jouw eerste keer, anders graag probeer voor 10 minuten.

Heb ik yoga ervaring nodig?

Natuurlijk niet! Alle lessen zijn geschikt voor alle niveaus.

Hoe intens zijn uw lessen?

Graag kijk naar de omschrijvingen voor elke soort les, die vindt uw onder “Aanbod”.

In welke taal worden uw lessen gegeven? 

De lessen kunnen in het Engels of in het Nederlands worden gegeven. Dit is afhankelijk van uw  behoefte. Mocht tijdens de les blijken dat het Engels toch lastig voor u is te volgen, dan kan er uiteraard naar het Nederlands worden overgeschakeld. Als tenminste een deelnemer heeft Engels nodig, dan is de les in het Engels gegeven.

Kan ik yoga beoefenen als ik zwanger bent? 

Yoga is de perfecte manier om uw lichaam en geest voor te bereiden op de komende taak. Wij bieden daarom ook een prenatale lessen aan. Zij zijn geschikt vanaf het moment die uw weet dat uw zwanger bent, tot de bevalling. U bent uiteraard ook hartelijk welkom bij onze open lessen.

Als u zwanger bent, geef dit vooraf aan bij de docente, ook als niemand anders weet dat u zwanger bent. Zij zal u aangepaste oefeningen laten zien zodat u onze lessen op een veilige en prettige manier kan volgen.

Welke voorbereidingen dien ik voor de les te treffen?

Het wordt aanbevolen om 2 uur voordat de les begint geen volledige maaltijd te eten. Mocht u binnen deze twee uur toch iets te willen eten, dan bevelen wij u aan om een stuk fruit of een hand vol noten te eten.

Moet ik voor de les nog iets meenemen?

Yogamatten, meditatie kussens en dekens zijn aanwezig. Uiteraard is het toegestaan om uw eigen Yogamat mee te nemen.

Welke kleding moet ik dragen?

Het is van belang om comfortabele en ondersteunende kleding te dragen waarin u zich gemakkelijk kunt bewegen. Tijdens de ontspanning heeft de lichaamstemperatuur de neiging om te dalen. Het is daarom aanbevolen om, buiten de zomermaanden, sokken en een trui mee te nemen. Daarnaast hebben we dekens om u warm te houden.

Hoe lang van tevoren moet ik aanwezig zijn?

Als u 10 minuten voor de les aanwezig bent, heeft u voldoende tijd om u om te kleden. Indien u uw eerste les gaat volgen, kom dan iets eerder zodat u de docente kan leren kennen en samen uw les kan voorbereiden.

Welke betalingsmethode hanteert Lotus Fish Yoga?

Strippenkaarten, proeflessen, proefweken, enkele lessen en workshops kunnen vooraf aan de les worden betaald met contant geld, via ons webshop, of via onze rekening, Lotus Fish NL95 RABO 0304 0716 17. Voor abonnementen zal er gebruikt gemaakt worden van automatische incasso.

Waar is de studio?

Wij zijn gelegen op Willem Buytewechstraat 147-149, heel dichtbij Erasmus MC. We zijn eenvoudig te bereiken met de Metro (haltes Coolhaven of Delfshaven), Tram lijn 8 en middels de auto dicht bij de uitgang van de Maas tunnel. Er is voldoende parkeer gelegenheid voor onze deur, die is na 18.00 gratis.

__________________

How do I reserve?

Reservations are never needed. Please come 15 minutes early if it’s your first time, otherwise please try for 10 minutes.

Do I need yoga experience?

Of course not! All lessons are suitable for all levels.

How intense are your lessons?

You can find intensity ratings under the description for every lesson, on a scale of 1-5.

What language are your lessons given in?

Lessons can be given in English or Dutch, depending on the needs of the students present. If at least 1 participant needs for the lesson to be given in English, then the lesson will be given in English.

Can I practice yoga if I am pregnant?

Yoga is the perfect way to prepare your body and mind for what’s ahead. We offer prenatal yoga lessons, which are suitable from the moment you know you are pregnant until the moment you give birth.. Most classes can also be adjusted to accommodatie pregnant students.

If you’re pregnant, please tell the instructor, even if no one else knows that you are pregnant yet. Then lessons can be adjusted so you can have a safe and comfortable lesson.

What do I need to do to prepare for lessons?

We recommend avoiding eating within 2 hours of the start time of your lesson. If you do need to eat just before your lesson, then fruit or a handful of nuts is recommended.

Do I need to bring anything?

We have yoga mats, cushions, and blankets. You are welcome to bring your own mat if you have one.

What do I need to wear?

Please wear comfortable clothes that you can move easily in. During the final relaxation the body temperature tends to drop, so unless it’s summer weather, we recommend bringing socks and a sweater. We also have blankets to keep you warm.

How early do I need to arrive?

Please come 10 minutes early, so that you have plenty of time to change clothes. If it’s your first time, please come a little bit earlier to chat with the instructor and get acquainted.

What payment methods does Lotus Fish Yoga accept?

Class cards, trial lessons, trial weeks, single lessons, and workshops can either be paid with cash at the studio, via our webshop, or through our bank account, Lotus Fish NL95 RABO 0304 0716 17. Subscriptions are charged at the end of every month using direct debit.

Where is your studio?

We are located at Willem Buytewechstraat 147-149, very close to Erasmus MC. We are reachable with the Metro (Coolhaven of Delfshaven stops), Tram line 8, and by car, we are not far from the Maastunnel. There is parking outside our door, which is free after 18.00.