Elkie – Ashtanga Yoga Teacher

(Please scroll down for English.)

Zo’n 20 jaar geleden kwam ik voor het eerst in aanraking met Ashtanga yoga en het heeft me nooit meer losgelaten. Met een groep vrienden kwamen we elke week samen om deze fysiek intensieve yogastijl te beoefenen. Er waren in Nederland toen nog geen leraren of yoga studio’s waar Ashtanga op het menu stond. We volgden het gekopieerde velletje van een van ons en deden de hele reeks met elkaar. Pas een aantal jaren later kwam ik erachter wat we eigenlijk deden, en dat het Ashtanga yoga heette. Het lot bracht me in 2000 naar New York, waar ik een week met de guru Patthabi Jois kon doorbrengen. Weer terug in Nederland stortte ik me nog fanatieker op de yoga, met intussen ook boeken over de achtergronden en filosofie die ik in New York had gekocht.

Door de jaren heen heb ik soms meer, dan weer minder Ashtanga beoefent. Soms wilde mijn lijf niet, soms mijn geest. Maar elke keer kwam ik er weer bij terug, als een oude vriend die je weer opzoekt.

Gelukkig werd er na enige tijd ook Ashtanga in Nederland gegeven en kon ik ook bij leraren in Nederland terecht om mijn yoga pad te vervolgen.

Ongeveer 7 jaar geleden pikte ik de draad weer steviger op. De schrijver van een van de boeken die ik in New York had gekocht, David Swenson, kwam naar Nederland om workshops te geven en ik wilde dat niet missen. Sindsdien is mijn practice gestaag constanter geworden en kwam ook het idee op dat ik al die yoga ervaring die ik in de jaren had opgebouwd graag aan volgende yogi’s zou willen doorgeven. Twee jaar geleden ben ik al les gaan geven na workshops en teacher trainingen te hebben gevolgd bij Manju Jois en Kino MacGregor. Vorig jaar ben ik begonnen aan de 200 uur Yoga Alliance opleiding tot Ashtanga docent. Deze hoop ik in April 2018 af te ronden.

Voor mijn lessen kan ik niet anders dan uitgaan van mijn eigen ervaring en passie voor deze bijzondere, klassieke yogastijl. Practice and all is coming zei Patthabi Jois al. En dat geldt voor iedereen! Geen lijf te stijf of te oud om Ashtanga te beoefenen. Het is en blijft voor iedereen een uitdaging, zowel voor beginners die niet bij hun tenen kunnen als vergevorderden die hun benen in hun nek kunnen leggen.

Vaak komt men bij Ashtanga vanwege de fysieke uitdaging. En dat is ook helemaal niet verkeerd. Maar net zoals vele andere yogastijlen is het een sprituele weg naar binnen, een weg om de geest te kalmeren en ons ware zelf te leren kennen. Ik neem je graag mee op dit prachtige pad en hoop dat je net zo geinspireerd raakt als ik, toen ik 20 jaar geleden voor het allereerst op mijn mat stond om aan mijn allereerste zonnegroet te beginnen.

Namaste!


English 

Around 20 years ago I got in contact with Ashtanga yoga for the very first time, and it stuck! Every week I met with a group of friends to practice together this physically intensive yoga style. Back then there were no teachers or yogastudio’s where Ashtanga was taught. We simply followed the practice on the photocopy that one of us had and followed the series together. Only several years later did I understand we were actually practicing Asthanga Yoga. Fate brought me to New York in 2000, where I had the privilege to practice with Patthabi Jois for a week. Back in the Netherlands I got more into the practice, also with the help of the books I bought in New York, with more background and philosophy.

Through the years I have practiced sometimes a lot, sometimes less. Sometimes my body didn’t feel like it, sometimes my mind. But I got back to Ashtanga every time, like looking up a dear old friend.

After some years teachers and studio’s in the Netherlands also started to teach Ashtanga and I managed to get further on my yoga path with the help of some great teachers.

Around seven years ago I really got back on track. The writer of one of the books I brought from New York, David Swenson, was coming to the Netherlands to teach. I didn’t want to miss that oppurtunity! Since then, my practice has become more steady and the idea grew in my mind that I would love to pass on all the experience I built up over the years to the next generation of yogi’s. Two years ago I started to teach, after following workshops and teacher training with Kino MacGregor and Manju Jois. Last year I started the 200 hour Yoga Alliance course to become an Asthanga yoga teacher. I hope to finish my official training in April of 2018.

As inspiration for my classes I can’t but look at my own experience and passion for this unique, classical yoga style. “Practice and all is coming” Patthabi Jois used to say. And this is true. For everyone! No body is too stiff or old to practice Ashtanga. It will forever be a challenge, for everyone. For those who are just starting and can’t reach their toes, as well as the super flexible who can put their feet behind their head.

Often people come to Ashtanga because of the physical challenge. And there is nothing wrong with that. But, just as with all the other different yoga styles, it is a spritual journey. A journey to calm the mind and meet your inner self. It would be my honour to be your guide on this beautiful path and hope that you will become just as inspired as I was when I got on my mat for the very first time 20 years ago, to do my very first sun sallutation.

Namaste!


Related Sessions

View full schedule