Kundalini Yoga

(Please scroll down for English.)

Kundalini yoga is een systeem dat bestaat uit oefeningen of houdingen (Asanas) gecombineerd met ademhalingstechnieken (Pranayama) hand en vinger gebaren (Mudras), lichaamshoudingen (Bhandas), chanting oftewel het reciteren van teksten/ woorden met een diepere betekenis (Mantras) en meditatie. Wanneer al deze aspecten gecombineerd worden, kan het volgende positieve effecten voor lichaam en geest voortbrengen:

– Toename fysieke gezondheid en kracht
– Emotionele balans
– Verhoogde gevoeligheid
– Versterkte intuïtie en creativiteit
– Meer vrede en stabiliteit m.b.t. relaties
– Een dieper gevoel m.b.t. jouw eigen individuele spiritualiteit

Wat betekent Kundalini Yoga?
De term ‘Kundalini’ betekent letterlijk ‘de haarlok krulling van de geliefde’. Kundalini is een energiegedachte dat sluimerend gevestigd zit in het onderste gedeelte van de ruggengraat. Het is vaak metaforisch afgebeeld als een opgerolde slappende slang.
Kundalini Yoga stimuleert deze unieke bron van energie, wat haar weg naar boven vindt door de ruggengraat en de bijbehorende chakra’s, en op haar beurt een sensatie en zowel fysieke als mentale gezondheid teweegbrengt. Deze vorm van yoga concentreert zich op zelfreflectie en de ervaring van het hogere bewustzijn dat ieder mens diep van binnen bezit.

Tijdens elke les kun je de volgende zes hoofd- aspecten verwachten:

  1. Overeenstemming met de Adi Mantra
  2. Pranayama (ademsoefeningen) of een warming- up
  3. Kriya (gezamenlijke activiteiten)
  4. Ontspanning
  5. Meditatie

Kundalini Yoga is rond 1969 overgewaaid en voor het eerst geïntroduceerd in het westen door Yogi Bhajan. Het was zijn levensmissie en motto dat deze Kundalini Yoga kennis verspreid moest worden niet een geheim voor het publiek moest blijven.

Kundalini Yoga lessen
Tenzij anders gespecificeerd, zijn al onze klassen geschikt voor alle niveaus. Kundalini Yoga is geschikt voor iedereen die op zoek is naar een inspirerende yoga klas.

Intensiteit niveau:

*****

Bekijk ons rooster voor de Kundalini Yoga lessen!


 English

Kundalini yoga is a system that consists of exercises or postures (Asanas) combined with breathing techniques (Pranayama), hand and finger gestures (Mudras), body locks (Bhandas), chanting (Mantras) and Meditation. When practiced together the effects can bring you

– Increased physical health and strength
– Emotional balance
– Heightened sensory awareness
– Enhanced intuition and creativity
– Greater peace and fulfillment in relationships
– A deeper sense of your own spirituality

“Kundalini” literally means “the curl of the lock of hair of the beloved.” Kundalini is an energy thought to lie dormant in the lower end of the spine, and is often pictured as a coiled, sleeping serpent. Kundalini yoga engages this unique source of energy, allowing it to travel up the spine through the chakras, creating a sensation of physical and mental wellness, and clarity. Its focus is on self-awareness and delivering an experience of your highest consciousness.

A typical Kundalini Yoga class
In any class, you can expect it to include six major components:

1. tuning-in with the Adi Mantra
2. pranayama or warm-up
3. kriya
4. relaxation
5. meditation
6. close with the blessing song, “May the Long Time Sun Shine Upon You”.

A Kriya is an exercise or group of them, whose total impact is greater than the sum of its parts.

Kundalini yoga was brought to the West in 1969, and presented to the public for the first time by Yogi Bhajan. It was his belief that the knowledge belongs to everyone, and should not remain a secret practice.

I will tell you about yoga in very simple terms:

The human mind is potentially Infinite and Creative. But in practical reality it is limited.
So a technical know-how is required through which one can expand his mind to bring about
the equilibrium that enables him to control his physical structure and experience his Infinite Self.

-Yogi Bhajan –

Intensity level:

*****

Check out our Kundalini Yoga lessons!